Arbetsmiljö

28 augusti 2023

Lämna in önskemål om schema senast 30 september!

Hur vill du jobba nästa år? Behöver du vara ledig varje tisdagskväll? Eller har du barn varannan vecka och behöver arbetstider som fungerar med barnens tider? Vill du vara säker på att du är ledig några särskilda dagar? Du kan lämna in önskemål om det till chefen.
Ikon med kalender och klocka
Påverka ditt schema!

Om du jobbar i butik eller med lager/e-handel har du möjlighet att själv påverka hur ditt schema och din arbetstid ser ut nästa år, det står inskrivet i kollektivavtalet.

Du kan önska att slippa bli schemalagd under fem dagar under kalenderåret och du kan även ha önskemål om förläggning av arbetstid tidiga morgnar och sena kvällar. Detsamma gäller för förläggning av arbetstid lördagar, söndagar och helgdagar.

Arbetsgivaren har en skyldighet att försöka underlätta för dig som har barn, så att du kan kombinera arbete och familjeliv.  Är du till exempel ensamstående och har ansvar för barn varannan vecka ska chefen ta hänsyn till det när schemat läggs.

Du ska lämna in dina önskemål skriftligt till din chef senast 30 september, om ni inte har kommit överens om annat. Använd blanketten som finns i foldern nedan. Du hittar även blanketten på Mina sidor.

Om din chef inte kan tillmötesgå dina önskemål måste de ange skälen, om du begär det.

Är du deltidsanställd och vill utöka din arbetstid, passa på att anmäl detta samtidigt till din arbetsgivare.

 

Här hittar du mer information om hur du kan påverka ditt schema!

Vill du påverka ditt schema - butik och stormarknad

218 kB 2023-08-28

Vill du påverka ditt schema - privata butiker

216 kB 2023-08-28

Vill du påverka ditt schema - Lager och e-handel

419 kB 2023-02-27